O nás

JUDr. Andrea Gireth

JUDr. Andrea Gireth absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2006. V roku 2009 úspešne obhájila rigoróznu prácu a vykonala rigoróznu skúšku na Katedre obchodného práva a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobila ako advokátska koncipientka. Ako advokátka sa zameriava na poskytovanie právnych služieb pre firmy a podnikateľov pri ich pôsobení na slovenskom trhu, aktívne sa venuje obchodnému, občianskemu, rodinnému, pracovnému a správnemu právu. Ďalším ťažiskom jej advokátskej činnosti je relevantná obhajoba klientov v trestnom konaní. S klientmi komunikuje tiež v anglickom a nemeckom jazyku.
„Pri svojom doterajšom pôsobení v právnickom povolaní som poskytovala právne služby pri hromadnom vymáhaní pohľadávok podnikateľským subjektom, ktorí boli silným hráčom na trhu vo svojom segmente, poskytovala som právne služby začínajúcim podnikateľom od výberu vhodnej formy spoločnosti, prípravu potrebnej dokumentácie, nastavovanie pracovnoprávnych vzťahov v rámci ich firmy, dlhodobo fungujúcim podnikateľom pri riešení ich právnych problémov v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov v obchodnom styku, ako aj pri ukončovaní podnikania subjektov. Právne služby som tiež poskytovala športovým klubom i viacerým športovcom pri rokovaniach, sporových konaniach (pred dovtedajším Rozhodcovským súdom SFZ), ako aj pri uplatňovaní ich nárokov a práv pred svetovými športovými organizáciami (WADA). Ako obhajkyňa som uplatňovala práva obvinených a obžalovaných v mnohých trestných konaniach a tým prispela k spravodlivému rozhodnutiu súdu. Vzhľadom na moje bohaté skúsenosti s trestným právom je možné predísť mnohým neželaným situáciám a vyhnúť sa tak trestnému stíhaniu. Právnymi radami som tiež pomohla mnohým bežným ľuďom pri riešení ich životných situácií, ktoré vyžadovali rýchle a precízne právne riešenia.“

Úspech klienta je pre nás na prvom mieste

Kontaktujte nás