Analýza a spisovanie zmlúv. Spisujeme všetky druhy zmlúv, robíme detailné právne analýzy zmluvnej agendy a ponúkame súhrnné riešenia.
Obchodné, občianske, rodinné, pracovné a správne právo. Komplexné právne poradenstvo a služby pre firmy, podnikateľov i súkromné osoby.
Zastupovanie našich klientov pred súdmi vo veciach obhajoby v trestnom konaní, súdnych sporov a rozhodcovských konaní.
1500+ spokojných
klientov

Kto sme

Sme etablovaná advokátska kancelária na trhu právnych služieb so skúsenosťami vo všetkých hlavných právnych odvetviach. Od svojho vzniku v roku 2013 sídlime v meste Žilina, právne služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky. Dbáme na individuálne požiadavky každého klienta, vďaka čomu vytvárame s našimi klientmi dlhodobé vzťahy. Právne služby poskytujeme vo forme poradenstva i vo forme právneho zastupovania vo všetkých hlavných právnych odvetviach.

Zameriavame sa na podstatu problému a nájdeme pre Vás vhodné riešenie. Myslíme v širších súvislostiach a pragmaticky vyhodnocujeme potenciálne riziká. Nech ide o čokoľvek, veci riešime efektívne a v záujme klienta. Úspech klienta je pre nás prvoradý, na to sa môžete spoľahnúť.

Čo u nás platí
  • dôvera a profesionalita
  • efektívnosť
  • sústredenie na výsledok
  • o odmene viete vopred
18+

rokov skúseností

1500+

spokojných klientov

5000+

vyriešených právnych problémov

Naše služby

Obchodné právo
obchodné zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, nekalá súťaž
Korporátne právo
zakladanie a zmeny s.r.o., a.s., spoločenské zmluvy, stanovy
Vymáhanie pohľadávok
súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok a náhrada škody
Trestné právo
spísanie trestného oznámenia, sťažností, návrhov, odvolanie, dovolanie
Občianske právo
zmluvy, závety, listiny o vydedení, dedičské dohody, úprava BSM
Rodinné právo
rozvod a vysporiadanie majetku, určenie a zapretie otcovstva, výživné
Právo nehnuteľností
kúpa, predaj, darovanie alebo nájom domu, bytu, pozemku
Pracovné právo
pracovné a manažérske zmluvy, dohoda o zmene pracovných podmienok
Duševné vlastníctvo
autorské právo, logo, ochranná známka, patent, dizajn, úžitkový vzor
Športové právo
zakladanie športových klubov, hráčska zmluva, zmluva s agentom
Imigračné právo
povolenie na prechodný alebo na trvalý pobyt, tolerovaný pobyt
Súdne spory
návrh na začatie konania, žaloba, sťažnosť, odvolanie, dovolanie

Úspech klienta je pre nás na prvom mieste

Kontaktujte nás